Privacy Voorwaarden

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie ook doorgeven aan derden als dit wettelijk verplicht is of als derden deze gegevens namens Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres koppelen aan andere Google-gegevens. U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van gegevens over u door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

GEGEVENSBESCHERMING

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor ons van bijzonder belang. Wij verwerken uw gegevens daarom uitsluitend op basis van de wettelijke bepalingen (AVG, TKG 2003). In deze gegevensbeschermingsinformatie informeren wij u over de belangrijkste aspecten van de gegevensverwerking op onze website.

Contact met ons 

Als u contact met ons opneemt via het formulier op de website of per e-mail, worden uw gegevens door ons opgeslagen met het oog op de verwerking van het verzoek en in geval van vervolgvragen.

Gegevensopslag 

Wij willen erop wijzen dat de webwinkeloperator ten behoeve van een eenvoudiger winkelproces en voor de daaropvolgende contractverwerking de IP-gegevens van de connectiehouder in het kader van cookies opslaat, evenals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en creditcardnummer evenals Gegevens van anderen verstrekt aan de ontvanger van de factuur.

Daarnaast worden persoonlijke gegevens (naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer etc.) van de dienstontvanger opgeslagen met het oog op contractuitvoering. De door u verstrekte gegevens zijn vereist om het contract na te komen of om precontractuele maatregelen uit te voeren. Zonder deze gegevens kunnen we het contract niet met u sluiten. Er vindt geen gegevensoverdracht aan derden plaats, met uitzondering van de overdracht van de creditcardgegevens aan de verwerkende bank / betalingsdienstaanbieder met als doel de aankoopprijs te debiteren en aan onze belastingadviseur om te voldoen aan onze belastingverplichtingen en aan gegevensserviceproviders die onze database, onze IT en nieuwsbrief beheren Zorg voor systeem. Met hen hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst afgesloten in overeenstemming met artikel 28 van de AVG.

Nadat het aankoopproces is geannuleerd, worden de door ons opgeslagen gegevens verwijderd. In het geval dat een contract wordt gesloten, worden alle gegevens uit de contractuele relatie bewaard tot het einde van de belastingtermijn (7 jaar).

De gegevens worden verwerkt op basis van de wettelijke bepalingen in artikel 96, derde lid, Telecommunicatiewet en art. 6 (1) letter a (toestemming) en / of letter b (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting) van de AVG.

Coockies 

Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies of opslag. Dit is informatie die met de browser op uw apparaat is opgeslagen. Ze kunnen geen kwaad.

Deze gegevens gebruiken we om ons aanbod gebruiksvriendelijk te maken. Sommige blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Ze stellen ons in staat om uw browser de volgende keer dat u ons bezoekt te herkennen.

Als u dit niet wilt, kunt u uw browser zo instellen dat deze u informeert over het plaatsen van cookies en u dit alleen in individuele gevallen toestaat.

Als cookies zijn uitgeschakeld, kan de functionaliteit van onze website worden beperkt.

Sociale media

Op onze website zijn plug-ins voor sociale media geïntegreerd, bijvoorbeeld Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Hierdoor kunnen gegevens aan derden worden overgedragen. We hebben geen invloed op cookies die zijn ingesteld door Facebook, Twitter enz., Noch hebben we er toegang toe.

Webanalyse

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies. De hierdoor gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie ook doorgeven aan derden als dit wettelijk verplicht is of als derden deze gegevens namens Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres koppelen aan andere Google-gegevens. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van gegevens over u door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Uw rechten 

In principe heeft u het recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking, gegevensoverdraagbaarheid, intrekking en bezwaar. Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de gegevensbeschermingswet of als uw gegevensbeschermingsclaims anderszins zijn geschonden, kunt u zich melden bij de toezichthoudende autoriteit. In Oostenrijk is dit de gegevensbeschermingsautoriteit (Oostenrijkse gegevensbeschermingsautoriteit, Wickenburggasse 8.180 Wenen, dsb@dsb.gv.at).

U kunt ons bereiken via de volgende contactgegevens:

Skischule Maria Alm
Bacher-Mitteregger-Seifert OG
A-5761 Maria Alm, Dorfstrasse 8
Tel.: 0043 6584 94100
E-Mail: cm(at)almsport.at
Web: www.skischule-mariaalm.at