Servicevoorwaarden

Als een groep krimpt tot minder dan 4 deelnemers, behouden we ons het recht voor om ze te combineren of het aantal lessen te verminderen.

Meerdere docentenwisselingen mogelijk door de flexibele organisatie.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen die plaatsvinden tijdens of voor skilessen. De ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering is de verantwoordelijkheid van de cursisten.

Prijsvergoeding bij letsel of ziekte alleen met medische bevestiging. Als dagen niet worden gebruikt, wordt het verschil terugbetaald!

Verschil bedrag uitleg: als je bijvoorbeeld een 6-daagse cursus boekt en 2 dagen annuleert, wordt het verschil van 4 tot 6 dagen uitbetaald.

Als je zonder reden wegblijft van de les, krijg je geen geld terug

Cursus tijdens de week op vakantie afgelast: wegens weersinvloeden (overmacht) wordt deze niet vervangen. Privécursussen vinden bij elk weer plaats.

Het gebruik van de liften is niet bij de cursusprijs inbegrepen. Bij uitval van de kabelbanen / liften vervangt de skischool de lessen niet, het cursuskaartje is niet overdraagbaar!

Annuleringsvoorwaarden voor online boekingen:

Met verzekering:

  • Annulering zonder opgaaf van redenen tot 2 dagen voor aanvang van de cursus
    Geen verwerkingskosten

Zonder verzekering

  • Tot 7 dagen voor aanvang van de cursus 50% restitutie. Informatie over de reden voor de annulering vereist (schriftelijke bevestiging vereist, bijvoorbeeld van arts)

  • 100% restitutie tot 30 dagen voor aanvang van de cursus (schriftelijke bevestiging vereist, bijvoorbeeld van arts)

  • 100% vergoeding als de vakantielocatie wordt geblokkeerd of toegang tot Oostenrijk wordt verboden door een epidemie

  • Op alle annuleringen wordt een verwerkingsvergoeding van € 20 in mindering gebracht.

Alle leveringen en diensten van de skischool op basis van online bestellingen via internet of andere online diensten zijn gebaseerd op deze voorwaarden.

Inhoud van het online aanbod

De skischool (hierna "auteur" genoemd) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur, die betrekking hebben op materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie, worden fundamenteel uitgesloten, tenzij de auteur kan bewijzen dat het opzettelijk of grove nalatigheid was.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het volledige aanbod zonder afzonderlijke aankondiging te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen of om de publicatie tijdelijk of permanent te staken.

Referenties en links

In het geval van directe of indirecte verwijzingen naar externe websites ("links") die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur vallen, zou een aansprakelijkheidsverplichting alleen van kracht worden als de auteur op de hoogte was van de inhoud en het technisch mogelijk en redelijk voor haar was om gebruik bij illegale inhoud te voorkomen.

De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat ten tijde van het linken geen illegale inhoud herkenbaar was op de gelinkte pagina's. De auteur heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of auteurschap van de gelinkte pagina's. Daarom distantieert de auteur zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte / verbonden pagina's die werden gewijzigd nadat de link was aangemaakt. Deze verklaring is van toepassing op alle links en verwijzingen op onze eigen website, evenals op externe vermeldingen in gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten die door de auteur zijn opgesteld.

Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade als gevolg van het gebruik of niet-gebruik van op deze manier verstrekte informatie, is alleen de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen aansprakelijk, niet degene die alleen via links naar de betreffende publicatie verwijst.

Auteursrecht en handelsmerken

De auteur spant zich in om de auteursrechten van de afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten die in alle publicaties worden gebruikt te respecteren, om door hem zelf gemaakte afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of om licentievrije afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken.

Alle merken en handelsmerken die op de website worden genoemd en mogelijk door derden worden beschermd, zijn zonder beperking onderworpen aan de bepalingen van de toepasselijke merkenwet en de eigendomsrechten van de respectievelijke geregistreerde eigenaar. De enkele vermelding betekent niet dat handelsmerken niet worden beschermd door rechten van derden!

Het copyright voor gepubliceerde objecten die door de auteur zijn gemaakt, blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Het kopiëren of gebruiken van dergelijke afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan ​​zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

Verwerking van betalingen:

Betalingen aan de skischool worden geïnd door TREKKSOFT AG, Hauptstrasse 15, 3800 Matten, Zwitserland ("TREKKSOFT"). TREKKSOFT verschijnt als TREKKSOFT TOUR BOOKING op uw creditcardafschrift. Het domein waarin u uw betaling invoert en verwerkt, is eigendom van TREKKSOFT en wordt beheerd door TREKKSOFT. Stuur een e-mail naar support@payyo.ch voor alle vragen over uw creditcardbetalingen en terugboekingen.

Bevoegde rechtbank, plaats van uitvoering en rechtskeuze

De plaats van uitvoering is de centrale locatie van de skischool / skiverhuur. De bevoegde rechtbank op het hoofdkantoor van de centrale vestiging van de skischool / skiverhuur is verantwoordelijk voor geschillen. De Oostenrijkse wet is van toepassing. De contracttaal is Duits.